Dank voor jullie steun en het vertrouwen in Trade Euro!

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen, de fijne samenwerking en de vele mooie momenten die we in de afgelopen jaren samen mochten beleven.

Het zijn woelige jaren geweest waar we samen hebben gevochten tegen allerhande uitdagingen.

Maar we zijn er allemaal sterker uitgekomen!
Trade Euro heeft  ondanks de moeilijke economische omstandigheden een fantastische groei gekend in de afgelopen twee jaren.

Dankzij jullie komen er steeds meer nieuwe partners  die onderling “business” doen en blijven de aanbiedingen binnenstromen
De toekomst lacht ons toe!

Velen onder jullie hebben wellicht rechtstreeks van onze conculega veel negatieve zaken vernomen over Trade Euro en over ons persoonlijk…

Hartelijk dank voor de massale steunbetuigingen en het vertrouwen tijdens deze periode.

Vandaag werd door de het Hof van Beroep te Gent deze conculega opnieuw in het ongelijk gesteld en de eer van Trade Euro volledig hersteld.

Wij kijken uit naar mooie dingen!
We bereiden de eerste evenementen voor waar we elkaar eindelijk weer kunnen zien.

We kijken uit naar de internationalisering van Trade Euro. Deze heeft vertraging opgelopen door de corona-omstandigheden, maar gaat straks versneld vooruit

En daarnaast maken we werk van de lancering van de nieuwe functionaliteiten op het platform en finaliseren we de introductie van de contactloze betaalkaart.