Het arrest van het Hof van Beroep in de zaak RES vs TRADE EURO

Beste Trade Euro partner,

Er was de voorbije dagen alweer heel wat te doen omtrent een “veroordeling” van Trade Euro en de verantwoordelijken

Wij willen je heel graag correct informeren.

Hieronder vind je de link naar het desbetreffende arrest van het Hof van Beroep van Brussel in de zaak aangespannen door RES tegen Trade Euro.

Wij vatten het voor jou samen in “mensentaal”:

RES heeft het Hof van Beroep gevraagd om Trade Euro verbod op te leggen om:

– 1.  Ongevraagd e-mails te versturen.

– 2. RES slecht te maken, ook al is wat gezegd wordt waar.

– 3. Bij reclame de indruk wekken dat RES eenheden kunnen worden omgezet in Trade Euro eenheden.

– 4. RES te kopiëren en gebruik te maken van haar organisatie, structuur en diensten.

– 5. Klanten van RES afwerven.

– 6. Klanten van RES aan te zetten om hun lidmaatschap van RES op te schorten of stop te zeggen.

– 7. Klanten van RES aansporen om het huishoudelijk reglement te overtreden.
– 8. Agressieve marktpraktijken uit te voeren.

Het Hof van Beroep heeft de vragen van RES afgewezen en GEEN verbod opgelegd voor:  

– 3. Bij reclame de indruk wekken dat RES eenheden kunnen worden omgezet in Trade Euro eenheden.

– 4. RES te kopiëren en gebruik te maken van haar organisatie, structuur en diensten.

– 5. Klanten van RES afwerven.

– 6. Klanten van RES aan te zetten om hun lidmaatschap van RES op te schorten of stop te zeggen.

– 7. Klanten van RES aansporen om het huishoudelijk reglement te overtreden.

– 8. Agressieve marktpraktijken uit te voeren.

Het Hof van Beroep heeft Trade Euro wel het volgende verbod opgelegd:

– 1.  Ongevraagd e-mails te versturen.

– 2. RES slecht te maken, ook al is wat gezegd wordt waar.

Wij van Trade Euro zullen dus niemand nog ongevraagd e-mails sturen tenzij naar onze Trade Euro-partners. Beloofd.

En wij van Trade Euro zullen ook geen slecht woord meer zeggen over RES. Zelfs al is het waar.  Ook beloofd.

We hopen dat RES daar ook zo over denkt en ook van ons geen slecht woord meer over de lippen brengt.

Voor de rest verandert er niets en gaan wij met ons T€AM meer dan ooit verder met de uitbouw van ons nieuw betaalmiddel voor de ondernemer:Trade Euro.

7 op 7 … 24 op 24 … met de gekende glimlach.

Lees hier de integrale tekst van het arrest: https://bit.ly/2TqhQPv 

Namens het Trade Euro Team

Rik De Nijs